Δωρεάν Αποστολή

Bluetooth

Wi-Fi (Via Wi-Fi dongle)

SIP Accounts

Οθόνη

Gigabit

PoE

Wall Mountable

Fanvil X1SP Poe IP Phone

€55.96

Fanvil X3SPv2 PoE VoIP Phone

€60.20

Fanvil X3SG PoE Gigabit VoIP phone

€67.77

Fanvil X3U PoE Gigabit VoIP phone

€75.33

Fanvil X4G Gigabit VoIP Enterprise Phone

€92.08

Fanvil X4U Enterprise VoIP Phone

€113.84

Fanvil X5U Enterprise IP Phone

€121.53

Fanvil X6U High-end IP Phone

€198.91

Fanvil X210 Enterprise Gigabit IP Phone

€242.06

Fanvil X210i Paging Console Phone

€446.28

Fanvil X7 Touch Screen Enterprise IP Phone

€215.95

Fanvil X7C Enterprise Gigabit Color IP Phone

€185.05

Fanvil X7A Android Touch Screen IP Phone

€276.21