Δωρεάν Αποστολή

Bluetooth

Wi-Fi (Via Wi-Fi dongle)

SIP Accounts

Οθόνη

Gigabit

PoE

Wall Mountable

Fanvil X1SP Poe IP Phone

€56.77

Fanvil X3SPv2 PoE VoIP Phone

€67.47

Fanvil X3SG PoE Gigabit VoIP phone

€78.16

Fanvil X3U PoE Gigabit VoIP phone

€90.99

Fanvil X4G Gigabit VoIP Enterprise Phone

€98.28

Fanvil X4U Enterprise VoIP Phone

€120.95

Fanvil X5U Enterprise IP Phone

€142.34

Fanvil X6U High-end IP Phone

€191.83

Fanvil X210 Enterprise Gigabit IP Phone

€277.12

Fanvil X210i Paging Console Phone

€469.66

Fanvil X7 Touch Screen Enterprise IP Phone

€240.75

Fanvil X7C Enterprise Gigabit Color IP Phone

€200.10

Fanvil X7A Android Touch Screen IP Phone

€319.90